Värends Struts, Lammhult

VärendsStruts
Lädja Brodsagård 1
36394 Lammhult
Tel 0707356579 Thorsten
0704289519 Steffi
Vi är en liten gård på 4ha mitt i Småland. Strutsarna flyttade in 2017 och nu finns det en avelsgrupp på 4djur och deras kycklingar.
Vi bedriver gården som bisyssla vilket betyder att vi har oregelbundna öppettider i gårdsbutiken.
Vi är med i Reko-ringar i området och deltar i olika mässor och lokala evenemang.
Kontaktar oss gärna om ni är intresserade av djuren eller kött.