Skaffa struts

Funderar du på att skaffa struts? Här är lite tips vad du behöver tänka på!

Strutsar är stora djur som kräver utrymme

En struts-tupp kan bli upp emot 2,40 hög och väga runt 180 kg, det är stora kraftfulla djur som kräver både hägn med ordentliga stängsel och ett skydd/ hus att gå in i där det är högt i tak.

För att hålla struts enligt Sveriges lagar, ska man följa Jordbruksverkets Djurskyddslag L10

Svenska Strutsföreningen har enligt årsmötesbeslut kommit fram till att i övriga bestämmelser följa Danmarks lagar då det gäller strutshållning. Se längst ner på denna sidan.

Nu har även Jordbruksverket arbetat fram en kontrollvägledning för Länsstyrelsernas kontrollanter om hållande av strutsfåglar. Bilagan går att läsa här.

För att få hålla struts behöver du gå en av Jordbruksverket godkänd Strutsskötselkurs. 

Enligt Jordbruksverkets L10 står det att den som ansvarar för hållande av strutsfåglar ska, med godkänt resultat, ha genomgått en av Djurskyddsmyndigheten godkänd utbildning i uppfödning och skötsel av sådana fåglar. Utbildningen ska innehålla de ämnen som anges i L10.

För att få information om kurser i strutshållning, kontakta föreningens styrelse. Kurserna i strutsskötsel brukar anordnas av Sahlins struts i Borlänge, www.sahlinsstruts.se

Danska reglerna gällande strutshållning

STRUTS KALKYL (i grova drag, från Vikbolandsstruts)

Intäkt från en slaktfärdig kyckling  6240:- (120 kr /kg x 52 kilo)

Foderkostnad – 1500:-

Inköp av kyckling -700:-

Bruttovinst 4040:-

(exklusive arbetsinsats, el, strö och mineraler)

Tips och råd om strutsar

 För att komma igång behöver du en lada eller liknande med tillräckligt högt i tak (3 m för vuxna struts). Grindar strutsarna kan äta igenom, fodertråg, tillgång till vatten.

Stängslen är den stora kostnaden då man börjar. Man behöver ha minst 1,6 meter högt staket som är bra spänt så att ej strutsarna kan fastna eller skada sig, samt  hålla dem på rätt plats. Hägnet ska vara tillfredsställande stort. Se de danska strutsreglerna för att se det som Svenska Strutsföreningen rekommenderar i brist på svensk måttbilaga.

Lättast är att börja med ett 10-20-tal sex veckors gamla strutskycklingar, som man köper in på sommaren. De behöver inga värmelampor, kan redan äta och kan gå på strö direkt. Föda upp dem till 12-14 månader gamla och sedan lämna dem till slakteri. 

Pris en dagars strutskyckling 800-850 kr. En sex veckors kyckling kostar ca 200-400 kr mer beroende på ålder, storlek mm.  

Strutsens foder

Strutskycklingar äter ofta PRESTART strutskycklingfoder från Dalviks kvarn. Olika ungnötsfoder kan även fungera.

De behöver mineraler. TILLVÄXT STRUTS mineraler från Dalviks kvarn. Det finns alternativ även där, men dessa mineraler är speciellt framtagna för strutsen. Utan mineraler kommer deras ben bli sköra och brytas mycket lätt.

Hackat hö eller gräs, finhackat nästan som mjöl, gillar kycklingarna. De ska ha tillgång till grovfoder av något slag.

En del uppfödare ger dem även krossad majs, krossad havre, mm.

Vatten brukar antingen ges i skålar då de är små, eller vattenkopp som stängs av på natten.

Avföring är inte mat. Får strutskycklingarna för sig att äta avföring eller strö så kan det vara svårt att få dem ändra sig (resultat: kycklingen dör). Så håll rent och se till att de inte får tillfälle att lära sig fel. Visa dem vad de ska äta, picka med fingrarna i maten och gör dem intresserade.

Stenar måste alla strutsar ha för att muskelmagen ska kunna mala maten. En del uppfödare ger endast stenar de första dagarna, så kycklingarna verkligen ska ha fått i sig sten innan de börjar äta foder. Storleken på stenarna ska vara som deras klor ungefär.

Unga strutsar/ slaktstrutsar äter oftast ett Tillväxtkoncentrat istället för PRE start. Ungnötsfoder kan också fungera. Det kan vara fördel att de redan som små eller i tidig ålder får lite större pellets i sitt vanliga foder så de lär sig att de även kan äta det. Så man inte byter hastigt och de inte lär om sig, utan slutar äta. Mineral är viktigt för alla strutsar. Större kycklingar och unga strutsar går ofta ute och betar, men man brukar komplettera med att ge grovfoder även inne.

Avelsdjur (över 2 års ålder) Foderstaten på avelsdjur varierar lite bland uppfödare. En del ger dem Tillväxtkoncentrat som till unga strutsar och slaktstrutsar. Men kompletterar med mineraler och havre, ibland även majs och raps. En del andra har Avelsfoder speciellt framtaget för avelsstrutsar.

Strutshönor som lägger ägg kan även behöva snäckskal, som kalktillskott. Man ser på kvalitén på äggen som blir matta och gips-liknande.

Avelsdjur går ute och betar men en del kompletterar även med grovfoder inne.

Tänk på att överviktiga avelsdjur inte är några produktiva avelsdjur. Håll dem i lagom hull.

Strutsskötsel 

Strutskycklingarna nykläckta kycklingar ligger ofta kvar i kläckaren tills de börjat resa sig, alternativ ligger på ett varmt skönt ställe tillsammans med sina kullsyskon ett par dagar. Köper man dagsgamla, köper man dem innan de kommit igång helt med att gå mm.

Det finns lite olika lösningar på hur man tar hand om strutskycklingar. Vi tar upp två sätt här. Det viktiga är att kycklingarna inte blir kalla, framför allt om magen, och det ska vara lätt att hålla rent (så de kan lära sig äta mat istället för avföring och hålls rena).

1. Golvvärme  – Kycklingarna går i ett rum med golvvärme, tex cementgolv med brunn. Golvet skrapas och skuras ofta. Alternativt kycklingarna går på lakan som byts ofta. Fördelar att kycklingarna hålls varma och är pigga. Nackdelar, avföringen fastnar lätt om man ej håller efter ordentligt (man kan sanda på golvet så kan man motverka det en del).

2. På spalt/nät golv – Kycklingarna hålls i ett varmt utrymme där de går på ett bord en bit ovan marken (trevlig arbetshöjd) som är gjort av spalt eller nät. Avföringen trampar de ner mellan springorna. Kan med fördel ha liggunderlag tex vid värmelampor så det blir som mjuka viloplatser. Fördelar att det hålls rent och snyggt, lättarbetat. Nackdelar att det kan skramla och låta illa och man måste hålla en bra temperatur så inte kycklingarna blir kalla.

Sex veckors kycklingar har lärt sig äta och vuxit en hel del. De kan börja gå på tex torv, spån eller halm i tex en box. Ha koll bara så att kycklingarna äter av fodret och inte något annat. Har man golvvärme kan de gå ett tag till där, om man har tillräckligt med utrymme, men de behöver egentligen inte all den värmen som blir där.

En del uppfödare släpper ut mindre kycklingar på en cementplatta i början, eftersom deras immunförsvar inte är tillräckligt utvecklat förrän runt 3 månaders ålder. Tänk på det, speciellt om du har haft kor, grisar eller andra djur på gården. Jorden och marken kan vara full av bakterier mm som dina kycklingar kan få i sig och dö av.

När du släpper kycklingarna på gräs håll det kortklippt. Det är bättre för dem att äta och det trasslar sig inte lika lätt i magen. Även vuxna djur föredrar spätt och kort gräs framför vildvuxet.

En del uppfödare ger kycklingarna i vattenskålar när de är små för att sedan successivt gå över till större balja eller vattenkopp. Det kan vara bra att kunna reglera vattenmängden ifall vissa kycklingar får för sig att bara dricka vatten hela dagarna. Bra att bara ge viss mängd några gånger om dagen eller kunna stänga av vattenkoppen tex på natten.

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *